ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρακάτω όροι και συνθήκες χρήσης ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες που ανήκουν, ελέγχονται ή διαχειρίζονται από την εταιρεία pbtech, ή λειτουργούν με την άδειά της. Το σκοπός τους είναι να παρέχουν στον συνδρομητή πελάτη τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας, καθώς και να πραγματοποιήσει παραγγελίες είτε μέσω διαδικτύου είτε επικοινωνώντας με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ιστοσελίδα που ανήκει, ελέγχεται, διαχειρίζεται από την εταιρεία pbtech, ή λειτουργεί με την άδειά της, δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τις συνθήκες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της εταιρείας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την δική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα από αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, ακόμα και μετά από αλλαγές στους όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή των νέων όρων.

1.1 Περιορισμοί χρήσης

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία και υλικά που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες, όπως ο κώδικας, τα σχέδια, τα εικονίδια, οι φωτογραφίες, τα video clips, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πνευματικής ιδιοκτησίας και των σημάτων που ανήκουν στην εταιρεία pbtech. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα, αλληλογραφία, μεταφορά ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν (download) ο,τιδήποτε ειδικά επιτρέπεται για προσωπική χρήση και εμπορικούς σκοπούς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μεταβίβαση κάποιων από τα προαναφερθέντα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας pbtech. Όλα τα σήματα και οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν περιουσία της εταιρείας pbtech, ενώ τα σήματα ή οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται, απολαμβάνουν τα δικαιώματα των νόμιμων δικαιούχων τους. Στην περίπτωση που ο εντολοδόχος του έργου επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό στην pbtech.

1.2 Κίνηση Δεδομένων & Πολιτική Σωστής Χρήσης

Η απεριόριστη κίνηση δεδομένων σχετικά με τα πακέτα φιλοξενίας μας δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπως streaming περιεχομένου οποιουδήποτε είδους, εξυπηρέτησης αρχείων (π.χ. downloading, sharing κ.λπ.) και/ή προβολής αρχείων υψηλού όγκου (π.χ. αρχεία βίντεο, ήχου, μακέτες κ.λπ.).

Η μέγιστη μηνιαία χρήση ορίζεται στα 20GB για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

1.3 Διαθέσιμος Χώρος Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδων, όπως καθορίζεται από το κάθε πακέτο φιλοξενίας, περιλαμβάνει τα αρχεία της ιστοσελίδας σας, τα αρχεία καταγραφής (logs) & στατιστικών, τις βάσεις δεδομένων, και τα τοπικά αρχεία ασφαλείας (backup) που ενδεχομένως να δημιουργήσετε.

Ο μέγιστος συνολικός χώρος που μπορεί να καταλάβει μια ιστοσελίδα είναι 200MB. Επιπλέον χώρος μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται από προεπιλογή.

1.4 Τεχνική Υποστήριξη

Η pbtech παρέχει τεχνική υποστήριξη που έχει διάρκεια ενός χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης και ο χρόνος που διατίθεται στον κάθε πελάτη, ορίζεται από το πακέτο των υπηρεσιών που έχει επιλέξει. Η τεχνική υποστήριξη γίνεται από απόσταση και συμπεριλαμβάνει:

Τεχνικές ερωτήσεις, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τη χρήση των Ιστοσελίδων της pbtech και των ενοτήτων τους.
Αιτήματα για ανανεώσεις των δεδομένων, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες της pbtech και των ενοτήτων τους.
Αιτήματα για επεκτάσεις λειτουργικότητας (Plugin), μέσω τηλεφώνου, που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες της pbtech και των ενοτήτων τους.
Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω τηλεφώνου, στο +30 6972542924 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση panospibby@pbtech.gr. Τα αιτήματα για οποιαδήποτε επεξεργασία ή αναβάθμιση στην σιστοσεδίδα θα χρειαστεί να δημιουργούνται μέσω εργαλείου Help Desk.

O πελάτης, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, ποια θα είναι τα εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία θα έρχονται σε επαφή, με το τεχνικό τμήμα της pbtech.

Ο ελάχιστος χρόνος, που υποχρεούται ο πελάτης να καταναλώνει για την τεχνική υποστήριξη, ορίζεται στα 15 λεπτά.

Τα 15 λεπτά περιλαμβάνουν:

  • Τηλεφωνική επικοινωνία.
  • Έρευνα για τεχνικές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν ή παρουσιάστηκαν.
  • Μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δοκιμές (Tests).
  • Εσωτερικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
  • Κάλυψη των τεχνικών αναγκών του πελάτη.
  • Κατανάλωση χρόνου για τυχόν απορίες του πελάτη κ.α.
  • Η pbtech, παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη, να λαμβάνει 2 φορές τον χρόνο ειδικό αρχείο Excel, για τις εργασίες που έχουν γίνει, στο οποίο θα παρουσιάζεται η κατανάλωση του διαθέσιμου χρόνου, από το πακέτο των υπηρεσιών που έχει επιλέξει και έχει αγοράσει.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)

Το SPAM αποτελεί μη αποδεκτή χρήση του δικτύου της pbtech. Ως SPAM ορίζεται η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν προσβλητικό, απατηλό ή ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών (malware / spyware), ενώ ενδέχεται και να στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό συνήθως την οικονομική απάτη (Phishing). Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού (SMS/MMS), υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), blogs κ.λπ.

Ως SPAM δύνανται να χαρακτηρίζονται και μηνύματα που προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (δεν περιορίζεται δηλαδή σε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου), όπως λ.χ. μηνύματα για την προώθηση υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, και κάθε είδους πολιτικής επικοινωνίας. Περαιτέρω, η pbtech δύναται να θεωρήσει ως SPAM οποιασδήποτε μορφής μη ζητηθείσα επικοινωνία είτε πρόκειται για μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία (unsolicited commercial e-mail) είτε για μη ζητηθείσα αλληλογραφία, είτε μαζική είτε όχι (unsolicited bulk E-mail) και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον της γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία ή αναφορά για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
Περαιτέρω απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι ακόλουθες ενέργειες:
Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προκαλούν την αντίδραση του χρήστη.
Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτους χρήστες (πχ. όταν ο κωδικός του e-mail έχει υποκλαπεί από ιό).
Η αποστολή ανεπιθύμητων E-mail τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από τη λίστα προς αποφυγή λήψης επιπλέον E-mail από το δημιουργό.
Η διανομή, διαφήμιση ή προώθηση λογισμικού ή υπηρεσίας που έχει ως αρχικό σκοπό την προτροπή ή τη διευκόλυνση για ανεπιθύμητη χρήση εμπορικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή spam.
Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανεπιθύμητη διαφήμιση υπηρεσιών ή εφαρμογών που φιλοξενούνται στο δίκτυο της pbtech.
Η παραποίηση των headers, δηλαδή των επικεφαλίδων που προσδιορίζουν / αναγνωρίζουν τον αποστολέα και το δίκτυο προέλευσης του μηνύματος (Forging of Headers), με σκοπό την απόκρυψη του αποστολέα του μηνύματος ή την παραπλάνηση του παραλήπτη, με μοναδική εξαίρεση τη χρησιμοποίηση παραπλανητικών headers σε news groups.
Η δημιουργία ή προώθηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα για φιλανθρωπίες, αιτήσεις για υπογραφές, ή οτιδήποτε έχει σχέση με chain mail (αλυσιδωτή αποστολή mail).
Η αυτοματοποιημένη αποστολή πολυάριθμων μηνυμάτων στον ίδιο χρήστη (mail bombing).
Η χρήση προγραμμάτων (script) με σκοπό την αποστολή bulk (ογκώδη) ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails).
Η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server.
Η αποστολή ενός ενιαίου μηνύματος ή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, σε περισσότερα από πέντε on line forums ή news groups (cross-posting).
Η συνεχής αποστολή άρθρων, καθώς και η εμπορικού περιεχομένου αποστολή διαφημιστικών άρθρων σε εκτός θέματος / κατηγορίας news groups.
Η αποστολή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιών Διαδικτύου, worms, trojan, καθώς επίσης και η διανομή πληροφοριών σχετικών με τη δημιουργία και την αποστολή αυτών.

Η εγγραφή οποιουδήποτε νέου ή παλιού χρήστη σε mailing list χωρίς την άδεια του.
Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς (Spam), επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής – αποδέκτης έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του.
Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον τελευταίο κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να δηλώνει την αντίρρησή του με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι Συνδρομητές ή Χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών Διαδικτύου με κωδικούς ασφάλειας:
Οφείλουν να προβαίνουν συχνά σε αλλαγές του προσωπικού τους κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που έχει θέσει στη διάθεση τους η pbtech, να έχουν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν κωδικοί e-mail ή FTP. Η pbtech προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους κωδικούς ασφάλειας.
Οφείλουν να απομνημονεύουν τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, να μην τον αναγράφουν σε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα και ούτε να επιτρέπουν τη χρήση των κωδικών τους στοιχείων από άλλους.
Ο κωδικός ασφάλειας δεν πρέπει να αποτελείται από μέρος του ονόματος χρήστη ή άλλων εύκολων λέξεων που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία κ.α. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά αριθμητικοί χαρακτήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα και ειδικά σύμβολα.

3.1 Δημόσια επικοινωνία


Αποτελεί πολιτική μας να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όλων των επισκεπτών μας. Γι’ αυτό το λόγο και με βάση τους όρους λειτουργίας δεν παρακολουθούμε, ούτε επεξεργαζόμαστε, ούτε αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) των επισκεπτών μας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο με βάση την καλή πίστη για: 1) να συμμορφωθούμε με τους νόμους ή με τις νόμιμες διαδικασίες, 2) να προστατέψουμε τα νόμιμα εμπορικά – πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας, των συνδρομητών της, των διαφημιζόμενων και των χορηγών της, ή 3) να δράσουμε επειγόντως, για να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια κάποιου επισκέπτη ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους.
Οι επισκέπτες – συνδρομητές – πελάτες μας επίσης είναι προσωπικά, αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των διατάξεων περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επί των πηγών – δικαιούχων των κειμένων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων – έργων γίνεται χρήση από αυτούς, μεταφέρεται κι εμφανίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα μας.

3.2 Θέματα δικαιοδοσίας


Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που υπάρχει, σε οποιαδήποτε μορφή διέπεται από το ισχύον Ελληνικό δίκαιο, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμων άλλων κρατών, πολιτειών ή ομοσπονδιών κρατών, με εξαίρεση βέβαια τη νομοθεσία-νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Νομολογία επικυρώνεται από το Ελληνικό κράτος δια νόμου ή δεσμεύει (βάσει κανονισμών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. Όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της εταιρείας από άλλη τοποθεσία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, πράττουν τούτο με δική τους πρωτοβουλία κι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την απόδειξη της χρησιμότητας ή της ορθότητας κάθε πληροφορίας ή υλικού της παρουσίασης, καθώς και για τη συμμόρφωση κι εφαρμογή των πληροφοριών ή των υλικών με το τοπικό ή εθνικό δίκαιο.

3.3 Σήματα


Όπου δεν γίνεται διαφορετική αναφορά, οι τίτλοι, σήματα, εμπορικές επωνυμίες, φωτογραφίες, εικόνες, εικονίδια και ονόματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας pbtech. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στις ιστοσελίδες της εταιρείας σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία με την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα δεν εγκαθιδρύει και δεν υπονοεί επιδοκιμασία, πρόταση ή προτίμηση σε αυτό. Ό,τι από αυτά εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της εταιρείας παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών των παρόχων αποτελούν γνώμη αυτών (των τρίτων) και δεν γίνονται απαραίτητα αποδεκτές από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση που ο εντολοδόχος του έργου θέλει να αποκτήσει και την ιδιοκτησία της ιστοσελίδας του πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό στην pbtech.

3.4 Διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες


Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνονται διασυνδέσεις (links) προς άλλες ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες από τρίτους. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές που συνδέονται με αυτούς τους συνδέσμους πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους και όχι στην εταιρεία μας. Η σύνδεση των ιστοσελίδων μας με άλλες παρουσιάσεις δεν υποδηλώνει αποδοχή του περιεχομένου των εν λόγω παρουσιάσεων από τους δημιουργούς ή τους συντελεστές της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Οι όροι χρήσης αυτής της παρουσίασης διέπονται από το σύνολο των κανόνων του ελληνικού δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ισχύουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους, και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών είναι αυτά της πόλης των Αθηνών.

Η χρήση των ιστοσελίδων της pbtech δηλώνει ρητά τη συμφωνία σας με όλους τους παραπάνω όρους. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Ως ένδειξη συμφωνίας σας προς τους όρους αυτούς, θεωρείται η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

3.5 Ειδική σημείωση για ανήλικους


Τα ανήλικα άτομα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της pbtech, είτε πρόκειται για υπηρεσίες με οικονομική συνδρομή είτε χωρίς, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

3.6 Καταγραφές, στατιστικά στοιχεία
Τα αρχεία καταγραφής κίνησης από τις ιστοσελίδες του κάθε πελάτη διαγράφονται αυτόματα από τους υπολογιστές της pbtech την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Τα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον πελάτη και είναι τεχνικά εφικτό να παρουσιαστεί η κίνηση των τελευταίων τριάντα έξι μηνών κατ’ ανώτατο όριο.

3.7 Όροι πληρωμής λογαριασμών


Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει το σύνολο ή το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στο εκδοθέν από την pbtech παραστατικό (τιμολόγιο) εντός της προθεσμίας εξόφλησης, και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στο σώμα του παραστατικού. Κάθε εξόφληση μετά την πάροδο της αναγραφόμενης προθεσμίας, ή σε κάθε περίπτωση πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, επιβαρύνεται με το 1% επί του συνολικού ποσού πληρωτέου. Στην περίπτωση που το ποσό είναι χαμηλότερο των εκατό ευρώ (100€), ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το προαναφερόμενο ποσό (100€). Σε περίπτωση μερικής ή μη ολοσχερούς εξόφλησης, η pbtech διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών προς τον πελάτη μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

3.8 Όροι υποχρέωσης αποστολής πληροφοριών, οδηγιών & δεδομένων Ιστοσελίδας / E-Shop


Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να παραδίδει στην pbtech τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και δεδομένα για την κατασκευή της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τα παρακάτω χρονικά πλαίσια:

Ένας μήνας για την αποστολή δεδομένων για το One-Page Responsive Website.
Δύο μήνες για την αποστολή δεδομένων για το Multi-Page Responsive Website.
Τρεις μήνες για την αποστολή δεδομένων για το E-Shop Responsive Website.
Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχουν παραδοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στην pbtech, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το πλήρες ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή την απόδειξη που εκδίδεται είτε μηνιαία είτε ετησίως, ακόμα και αν η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει κατασκευαστεί πλήρως. Η ευθύνη για αυτήν την καθυστέρηση ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

Στην περίπτωση επιλογής μηνιαίας συνδρομής, η pbtech θα συμψηφίζει την τρίμηνη προκαταβολή, ενώ μετά το πέρας του τριμήνου, ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό με μηνιαίες δόσεις μέχρι τον προκαθορισμένο τερματισμό της συνεργασίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επέλεξε την ετήσια συνδρομή (πληρωμή εφάπαξ), θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό (50%) στην pbtech για το ετήσιο πακέτο υπηρεσιών που έχει αγοράσει.

Η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον πελάτη και την pbtech έχει ισχύ για 1 έτος και ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώσει το άλλο γραπτώς για την επιθυμία μη ανανέωσής της, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης.

3.9 Πολιτική Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Η pbtech έχει θεσπίσει ένα σύστημα αυτοματοποιημένης αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους πελάτες της, με σκοπό να τους ενημερώνει σχετικά με θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις για λήξη υπηρεσίας, ενημέρωση για οφειλές, ανακοινώσεις για υπέρβαση ορίου πόρων, προγραμματισμένες διακοπές παροχής υπηρεσιών, κ.ά.

Αυτά τα μηνύματα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε δικαιούχου των υπηρεσιών μας στο info@domain.gr, όπου “domain.gr” αναφέρεται στο όνομα του χώρου που χρησιμοποιεί ο κάθε πελάτης. Η παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να αλλάξει μόνο με ρητή εντολή του δικαιούχου.

Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας θα ενημερώνουν τους πελάτες τους με παρόμοιο τρόπο, μόνον αν αυτοί το επιθυμούν.

3.10 Διαχείριση Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με Κατάληξη .gr

Η pbtech θα αναλαμβάνει τη διαχείριση του domain name για τον πελάτη, και μόνο αυτή θα πραγματοποιεί τυχόν απαραίτητες ενέργειες. Το domain name θα είναι κατοχυρωμένο στην pbtech και θα περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών του κάθε πελάτη. Ο πελάτης δεν διαθέτει το δικαίωμα μεταφοράς ή χρήσης του μετά τη λήξη της συνεργασίας του, καθώς αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της pbtech. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πελάτης φέρει την ευθύνη για αποζημίωση της pbtech για οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση.

3.11 Αποποίηση Ευθυνών

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες, είτε ως ξεχωριστά στοιχεία είτε συνολικά, παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και πρακτικές, οι δημιουργοί και συντελεστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή εγγύησης, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ως προς την εμπορικότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η pbtech δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες θα είναι αδιάκοπες, χωρίς σφάλματα, ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλες επιβλαβείς συστατικές. Επιπλέον, καμία δήλωση ή εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των υλικών ή την ακρίβεια, αξιοπιστία, ή εγκυρότητα αυτών.

Σε περίπτωση που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, ο παραπάνω αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η συνολική αποζημίωση της pbtech για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της pbtech ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών.

3.12 Περιορισμός Ευθυνών

Οι δημιουργοί και συντελεστές δεν φέρουν καμία ευθύνη, ούτε καν υπό ελάχιστη αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία, είτε σοβαρή είτε όχι, που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού. Σε περίπτωση, που δεν το επιθυμείτε, προκληθεί κακή χρήση του υπολογιστή σας από εσάς, εσάς πληρώνετε το σύνολο των δαπανών για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή αποκατάσταση του. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των ευθυνών, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην αφορά εσάς. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνολική αστική ευθύνη της pbtech, για τη συνολική ζημία που μπορεί να υποστείτε, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της pbtech ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών.

3.13 Συμμόρφωση με τους όρους παροχής υπηρεσιών

Στην περίπτωση που η pbtech διαπιστώσει περιστατικό ή ενέργεια από τον Συνδρομητή ή τον Χρήστη που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, είτε τους συμβατικούς όρους των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών, και αυτή η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της pbtech ή/και να παραβιάσει το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών της pbtech ή/και των Συνδρομητών ή Χρηστών της, η pbtech διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει προσωρινά (να αποκλείσει) την πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά και/ή στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διενεργήθηκε η παραβίαση, μέχρι να επιλυθεί η παραβίαση και/ή να αντιμετωπιστεί το περιστατικό ασφάλειας. Επιπλέον, η pbtech έχει το δικαίωμα να τερματίσει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση ανάμεσα σε αυτήν και τον Συνδρομητή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ή ο Χρήστης δεν συμμορφωθεί εντός του καθορισμένου από την pbtech χρονικού πλαισίου.

Η πληρωμή των τιμολογίων που εκδίδονται από την pbtech από τον πελάτη αποτελεί αδιάσειστο απόδειγμα πλήρους κατανόησης και αποδοχής των όρων παροχής υπηρεσιών, που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα, ήτοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ειδικό σύνδεσμο “Όροι Παροχής Υπηρεσιών”. Η pbtech διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει μονομερώς τους όρους παροχής υπηρεσιών σε αυτήν τη σελίδα, και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτούς. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης και των όρων περιγράφονται στην αρχή της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στους όρους παροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου από την pbtech προς τον πελάτη και σε περίπτωση διαφωνίας του πελάτη με τους τροποποιημένους όρους, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στην pbtech και να αποσύρεται από τη σύμβαση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

error: Τα περιεχόμενα προστατεύονται