Εξιδικευόμαστε σε όποιαδήτε σύνδεση δικτύου επιθυμείτε είτε πρόκειτε για ένα οικιακό δίκτυο, είτε πρόκειτε για ένα επαγγελματικό δίκτυο. Έχουν την πλήρη γνώση σύνδεσης, τοποθέτησης και παραμετροποίησης εξοπλισμού που χρειάζεστε σε κάθε ανάγκη.

Κάποια αναφόρικα παραδείγματα μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω

Σχεδιάζουμε την ασύρματη υποδομή σας, με μια αξιολόγηση και έρευνα των περιοχώνκαι την τοπολογία που θα γίνει η εγκατάσταση. Λόγω της ευρείας ποικιλίας των διαφορετικών ασύρματων τεχνολογιών που υπάρχει σήμερα, χρησιμοποιούμε τα Standards που θα έχουν την μέγιστη χρησιμότητα και είναι πλήρως επεκτάσιμα και συμβατά με καινούριες τεχνολογίες και διέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ή σύνδεση της συσκευής μας με καλώδιο σίγουρα θα γνωρίζεται πως έιναι πόλη πιο άξιοπιστη σύνδεση. Θα πρέπει σαφώς ή συσκευή μας να υποστηρίζει την κατάλληλη ύποδοχη ethernet και να έχουμε μια σύνδεση με καλώδιο στον ύπολογιστη μας. Τι γίνετε σε περίπτωση όμως που ή συσκευή μας έιναι μακρυά άπο το router; Σε άυτη την περίπτωση μια λύση έιναι ή σύνδεση καλωδίωσης utp με πρίζα κοντα στην συσκευή μας Μπορούμε να σας προσφέρουμε άν θέλετε την παραπάνω σύνδεση.

Εγκαθιστούμε, διαμορφώνουμε και αναβάθμιζουμε συστήματα τηλεπικοινωνιών με σύγχρονα εξαρτήματα που επιλέγονται από τους καλύτερους κατασκευαστές, για όλα τα επίπεδα εφαρμογών και μηχανογράφησης, απο υπηρεσίες διαδικτύου μέχρι εγκατάσταση συστημάτων, δίκτυα και επικοινωνίες.. Κατά προτεραιότητα αναλύουμε την πληροφορική υποδομή, και διαγράμματα ροής των εργασιών σας, των αναγκών και των απαιτήσεών σας ώστε να σας συμβουλεψουμε για την απόκτηση του νέου σας συστήματος ή την αναβάθμιση και τις τυχόν αλλαγές που απαιτούνται στα ήδη διαθέσιμα.

Η επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων και ο σωστός συντονισμός μεταξυ τους εγγυάται την ασφαλή και υψηλή απόδοση του συστήματος. Οποιοσδήποτε και αν είναι οι ανάγκες ή η τρέχουσα κατάστασή της πληροφορικής υποδομή σας, οι υπηρεσίες μας και η πείρα μας είναι διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν να κινηθείτε προς την κατάληλη πλατφόρμα πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με και να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις και απορίες σας. Παρέχουμε πρόθυμα χρόνο για σας!

Ένας τρόπος να έπεκτεινετε την σύνδεση του άσυρματο δικτύου σας έιναι με wifi extenter.

Έιναι ένα μικρό μηχάνημα που μπαίνει στην πρίζα σε σημείο που άρχιζέι να χάνει το σήμά άπο το router μας και μας έπεκτηνει το σήμα για να έχουμε σε σημεία που δεν πιάνουμε καλά.

Ακόμα και την μεταφορά του σήματος σε άλλο όροφο. Ή σύνδεση της συσκευής άν δεν γνωρίζεται γίνετε άπο μεριά μας.

Όπως προαναφέραμε ή σύνδεση με καλώδιο τη συσκευή έιναι πιο άποδοτικη και άξιοπιστη. Άν θέλετε να συνδέσετε την συσκευή σας με καλώδιο όμως δεν θέλετε να φτιάξετε καλωδίωση και πρίζα τότε ύπαρχει λύση. Με τα powerlines, έιναι δύο “μηχανηματα” τα όποια συνδέονται στην πρίζα του ρεύματος. Το ένα κοντα και με σύνδεση στο router μας και το άλλο κοντα και με σύνδεση στη συσκευή μας. Άν δεν μπορέσετε να το συνδέσετε ή θέλετε να γίνουν όι άπαραιτητες ρύθμισέις ή δεν ξέρετε ποιον έξοπλισμου να προμηθευτείτε. Έιμαστε έχω Για άυτο.

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας; Θέλετε μια πλήρη παρουσίαση των λειτουργιών του; Αναλαμβάνουμε να σας συνδέσουμε τον εκτυπωτή σας και να εγκαταστήσουμε την τελευταία έκδοση οδηγού εκτυπωτή
Ρυθμίζουμε αντίστοιχα για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εκτυπώσεων

Σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε στο router σας ένα δεύτερο router ή κάποιο access point για μεταφορά γραμμής internet σε άλλο όροφο ή σε άλλο δωμάτιο, μπορούμε να άναλαβόυμε την σύνδεση άυτη.

Με τον όρο Δομημένη Καλωδίωση εννοούμε την εγκατάσταση καλωδίωσης ενός δικτύου φωνής-δεδομένων,

που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα (όπως ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β, ΙSΟ11801,ΤΙΑ 569 κλπ.) και είναι εύχρηστο ως προς την διαχείρισή του.

Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει της οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης.

Με τον όρο αυτό εννοούμε το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης εγκατεστημένο σ’ ένα όροφο – επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο και διασυνδέεται στη κάθετη καλωδίωση (vertical or backbone cabling).

  • CAT 3: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 MHz (Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων).
  • CAT 5: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps).
  • CAT 5ήCAT 6 : Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet.

Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν κάτι απο τα προαναφερόμενα τότε μην διστάσετε να στείλετε ένα mail για συζήτηση.

Μπορείτε να μας εμπιστευείτε και έπειτα απο την κάθε εγκατάσταση παρέχετε η αντίστοιχη εγγύηση.