“Όνομάζομαι Μπαλτάς Παναγιώτης και δραστηριοποιούμαι στον τομέα της Πληροφορικής, συγκεκριμένα με τους υπολογιστές, τα δίκτυα, ιστοσελίδες, γλώσσες προγραμματισμού, επεξεργασία φωτογραφιών, τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στο χώρο. Έχω πτυχίο στο τομέα τεχνικός αυτοματισμού, εφαρμογών και δικτύων. Εργάζομαι παράλληλα σε εταιρία τηλεπικοινωνιών από το 2017. Μπορώ να αναλάβω υπέυθυνα την όποια υπηρεσία μου ζητήσετε.
Στόχος μου η εμπιστοσύνη σας και η κάλυψη των αναγκών σας σε κάθε επίπεδο.”
Απόφοιτος ΙΕΚ και πτυχίουχος με ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων Η/Υ.

Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχιούχος στον τομέα Πληροφορικής στην ειδικότητα Υποστήριξης συστημάτων αυτοματισμού, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

Πρωτοετής φοιτητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στη Σχολή Θετικών
Επιστημών & Τεχνολογίας στην Πληροφορική.


Πιστοποιητικό «Mastering WordPress» από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services. Εγκατάσταση, Φιλοξενία, Servers, Θέματα, Πρόσθετα, Back up, Contact Forms, E-Commerce.

Εμπλουτίζω συνεχώς τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο που έχω ακολουθήσει και που μου αρέσει.